Hướng dẫn tạo Website miễn phí từ A đến Z – Phần 4: Cập nhật thông tin DNS, thiết lập Apache Virtual Host và truy cập WordPress Dashboard

Như đã đề cập trong Phần 3, trong kỳ này, tôi sẽ giới thiệu vấn đề liên quan đến Domain Name System (DNS) trước khi demo việc thiết lập Apache Virtual Host và truy cập Dashdoard của WordPress.

#1 Cập nhật thông tin DNS

Trong trường hợp bạn chưa biết hoặc không nhớ thì DNS đóng vai trò như danh bạ để tra cứu thông tin tương ứng của Domain NameIP Address (ví dụ xác định google.com tương ứng với IP 216.58.199.110). Muốn vậy, ai đó phải xây dựng và vận hành một con DNS server có thông tin liên quan để chịu trách nhiệm trong việc trả lời câu hỏi quan trọng “Domain Name này tương ứng với địa chỉ IP nào?”.

Quay trở lại vấn đề chính, sau khi xong Phần 3, bạn đã thiết lập xong cái Web Hosting Server trên GCP với External IP tương ứng và sở hữu 1 Domain Name cho website. Theo quy trình chuẩn “cmn” mực, khi chuyển Hosting bạn sẽ cần phải cập nhật lại thông tin DNS server để nó còn biết đường trả lời khi có người hỏi. Thông thường, các nhà cung cấp Hosting sẽ cung cấp cho bạn biết thông tin của các DNS server của họ để bạn cập nhật thông tin tương ứng. Trong trường hợp của Sê-ri này, vì đây là Web Hosting Server “nhà trồng” nên nếu muốn bạn sẽ tự tạo và quản lý DNS server cho mình. Tuy nhiên, để demo minh họa đơn giản, tôi sẽ sử dụng giải pháp thô sơ nhất là chỉ cập nhật A Record (thông tin tương ứng của Domain NameIP Address) mà thôi.

Tùy thuộc vào từng nhà cung cấp dịch vụ Domain Name, giao diện quản lý sẽ có thể khác nhau. Tuy nhiên, nhìn chung, sau khi đăng nhập vào trang của nhà cung cấp, bạn cần tìm đến vị trí quản lý thông tin DNS như sau (nếu mới lần đầu đụng đến thứ này thì bạn chịu khó Google hướng dẫn tương ứng cho nhà cung cấp của bạn nhé).

Giao diện quản lý DNS
Giao diện quản lý DNS

Cái A record tôi nói ở trên tương ứng với dòng đầu tiên. Ở đây bạn sẽ cập nhập thủ công cột Value thành cái External IP của Web Hosting Server đã thiết lập. TTL là thời gian “sống” của cache chứa các thông tin thiết lập có thể hiệu chỉnh được. Việc xác định giá trị TTL tối ưu trên thực tế cần cân nhắc nhiều thứ khác chứ không phải để giá trị nào cũng giống nhau đâu nhé. Ở đây để demo nhanh tôi vẫn giữ giá trị 600s.

Với trường hợp của tôi, sau khi chọn Edit (biểu tượng cây bút), tôi nhập lại giá trị Extenal IP tương ứng của tôi (xem thông tin từ GCP VM Instance) như sau.

Thông tin A Record
Thông tin A Record

Thiết lập xong bạn lưu lại thông tin để kết thúc bước này.

Lưu ý:

DNS server thực tế còn đảm nhận thêm các tác vụ khác chứ không chỉ trả lời câu hỏi “Domain Name này tương ứng với địa chỉ IP nào?”. Tuy nhiên, để cho đầu óc nhẹ nhàng, trong nội dung demo này, tạm thời bạn có thể bỏ qua mấy thứ khác đi;

– Phương án cập nhật thông tin A record trên chỉ để demo nhanh với website mới, nếu bạn đang chuyển hosting cho website hiện hữu thì chờ tôi chuẩn bị một bài khác chứ đừng dùng phương án này nhé.

#2 Thiết lập Apache Virtual Host

Ở bước kế tiếp này, trước tiên bạn tạo file cấu hình Apache Virtual Host với các dòng lệnh kiểu như sau (ở đây tôi minh họa với decryptkids.info nên bạn nhớ thay bằng Domain Name tương ứng của bạn).

sudo nano /etc/apache2/sites-available/decryptkids.info.conf

Sau đó bạn copy, dán thông tin vào file cấu hình và lưu lại (nếu không biết cách copy, dán và lưu bạn xem lại các phần trước nhé, tôi nhắc lại nhiều lần quá nên cũng hơi đuối rồi)

<VirtualHost *:80>

ServerAdmin admin@decryptkids.info

ServerName decryptkids.info

ServerAlias www.decryptkids.info

DocumentRoot /var/www/html/wordpress

ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/decryptkids.info_error.log

CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/decryptkids.info_access.log combined

</VirtualHost>

Apache Virtual Host
Apache Virtual Host

Góc trợ giúp:

Trên Apache, Virtual Host có thể hiểu nôm na là file định nghĩa tương ứng cho từng Domain Name. Việc này sẽ cho phép bạn chạy được nhiều Domain Name với cùng 1 Web Hosting Server (tương ứng với 1 IP). Trong trường hợp bên trên dòng “DocumentRoot /var/www/html/wordpress” sẽ cho biết thư mục gốc tương ứng với Domain decryptkids.info/var/www/html/wordpress. Nếu bạn có nhiều Domain khác nhau thì hiển nhiên phải thiết lập các DocumentRoot khác nhau.

Sau đó bạn kích hoạt Virtual Host với:

sudo a2ensite decryptkids.info.conf

Và khởi động lại Apache Web Server với:

sudo service apache2 reload

Kích hoạt Apache Virtual Host
Kích hoạt Apache Virtual Host

#3 Thiết lập truy cập WordPress Dashboard

Đến thời điểm này, bạn có thể kiểm tra truy cập website với Domain Name (trong trường hợp của tôi là http://decryptkids.info). Nếu mọi việc êm đẹp bạn sẽ thấy giao diện giống với lần trước.

Kiểm tra truy cập với Domain Name
Kiểm tra truy cập với Domain Name

Tại đây bạn chọn ngôn ngữ và Continue.

Lưu ý, thông thường tôi sẽ chọn English để thuận tiện trong việc tìm kiếm thông tin liên quan đến các lỗi phát sinh nếu có. Sau đó bạn, nhập thông tin trong màn hình cài đặt như Site Title, Username, Password, Email và click “Install WordPress”.

Thiết lập thông tin truy cập và cài đặt WordPress
Thiết lập thông tin truy cập và cài đặt WordPress

Khi thấy thông báo sau thì bạn chọn Log In.

Kết quả thiết lập và cài đặt
Kết quả thiết lập và cài đặt

Xong việc rồi thì nó sẽ hiển thị trang để bạn login vào WordPress Dashboard với UsernamePassword thiết lập ở trên.

Đăng nhập WordPress Dashboard
Đăng nhập WordPress Dashboard

Kết quả cuối cùng của bước này là cái Dashboard yêu dấu như sau:

WordPress Dashboard
WordPress Dashboard

Đến đây xem như bạn đã hoàn thành nhiệm vụ chính trị nhé. Bước kế tiếp sẽ là việc cập nhật, tinh chỉnh cấu hình trước khi triển khai nội dung cho website của bạn.

1 thought on “Hướng dẫn tạo Website miễn phí từ A đến Z – Phần 4: Cập nhật thông tin DNS, thiết lập Apache Virtual Host và truy cập WordPress Dashboard”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *