Random Quiz #2

Question:

Which of the following attacks specifically impact data availability?

  • A. DDoS
  • B. Trojan
  • C. MITM
  • D. Rootkit
Possible answer: A

References:

What is a distributed denial-of-service (DDoS) attack? | Cloudflare

“…The most obvious symptom of a DDoS attack is a site or service suddenly becoming slow or unavailable…”

 

Lưu ý: Các quiz ở đây chỉ nhằm mục đích “giải trí”. Một số thông tin có thể có giá trị tham khảo làm rõ các khái niệm bảo mật liên quan cũng như hỗ trợ bạn trong quá trình “cày level” với các chứng chỉ quốc tế. Tuy nhiên, bạn đừng “mù quáng” tin hoàn toàn vào Possible answer mà nên sử dụng nó như một nguồn để kiểm tra đối chiếu. Nếu bạn thấy các nội dung câu hỏi/đáp án/thông tin tham khảo của quiz không rõ hoặc sai toét, cứ mạnh dạn comment để khai sáng cho đồng đội.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *