Làm sao để hiển thị cột excel bị ẩn

Nếu công việc thường ngày của bạn ít nhiều tiếp xúc với máy tính thì tôi nghĩ khả năng cao là một ngày xấu trời bạn vô tình bấm bậy làm ẩn một cột trong excel (hoặc cũng có thể bạn nhận file từ email của một ai đó đã thực hiện việc ẩn cột).

Với 1 file excel có cột bị ẩn (cột D) nằm ở đoạn giữa như bên dưới, thao tác chọn 2 cột kế cận cột bị ẩn sau đó nhấp chuột phải và chọn “Unhide“, cột bị ẩn sẽ được hiển thị như mong đợi của bạn.

Chọn 2 cột kế cận cột đã bị ẩn trước khi thực hiện thao tác "Unhide"
Chọn 2 cột kế cận cột đã bị ẩn trước khi thực hiện thao tác “Unhide”

Nhưng nếu trường hợp bạn nhọ hơn là cột A bị ẩn, thao tác chọn 2 cột kế cận cột bị ẩn sẽ không thể thực hiện như thông thường.

Cột A bị ẩn dẫn đến không thể chọn 2 cột kế cận cột bị ẩn
Cột A bị ẩn dẫn đến không thể chọn 2 cột kế cận cột bị ẩn

Trong trường hợp này, thay vì click chuột điên cuồng để mở lại cột A, tại “Namebox“, bạn nhập giá trị A1.

Nhập giá trị A1 tại ô "Namebox" để chuẩn bị Unhide cột A
Nhập giá trị A1 tại ô “Namebox”

Sau đó tại vị trí “Format” của tab “Home”, chọn “Visibility” -> “Hide & Unhide” -> “Unhide Columns” để hiển thị lại cột A.

Chọn unhide từ menu format để hiển thị lại cột A
Chọn unhide từ menu format

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *